Školení OR-SYSTEM - EDI KOMUNIKACE

NÁZEV:OR-SYSTEM - EDI KOMUNIKACE
ČÍSLO:SG4-13
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:1 den
CENA:3000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:sg4-15-m-řízení jakosti
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pro správce IS, pracovníci obchodu.
CÍLE ŠKOLENÍ:Seznámit uživatele IS OR-SYTEM s rozsahem a možnostmi el. komunikace.
POPIS TÉMAT:Varianty zpracovávaných el. zpráv - popis procesů
- prodejní objednávka přijatá
- nákupní objednávka odeslaná
- vystavená faktura
- doací list odeslaný avízo
- přijatá odvolávka
- přijatá samofaktura

- parametrizace zpracování
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:nastavení a praktické ukázky zpracování
VSTUPNÍ ZNALOSTI:ovládání OR-SYSTEM, znalost obchodních firemních procesů