Školení OR-SYSTEM - CERTIFIKAČNÍ KURZ PRO SPRÁVCE SYSTÉMU

NÁZEV:OR-SYSTEM - CERTIFIKAČNÍ KURZ PRO SPRÁVCE SYSTÉMU
ČÍSLO:SG3-07
OKRUH:SG3 - Školení pro správce OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:OR-SYSTEM - OBSLUHA, OR-SYSTEM - MENU A MASKY,
Zpracovaný test včetně vyhodnocení
URČENÍ ŠKOLENÍ:Správce OR-SYSTEMu
CÍLE ŠKOLENÍ:Opakování základních dovedností správce, jejich ověření a potvrzení. Seznámení
s novinkami v případě rozsáhlých změn mezi verzemi.
POPIS TÉMAT:Opakování dovedností při ovládání a customizaci OR-SYSTEMu
Seznámení s novými nástroji pro ovládání
Možnosti customizace ovládacích prvků
Ovládání a využití programu pro přímou správu dat
Tvorba a možnosti využití filtrů OR-SYSTEMu
Tvorba speciálních tiskových formátů (DOC, RTF, PDF, XLS)
Test teoretických znalostí správce v požadovaných oblastech
Praktický příklad použití znalostí správce s vyhodnocením
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu školených témat, v průběhu výkladu.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Kurz OR-SYSTEM - OBSLUHA (pro pokročilé), Kurz OR-SYSTEM - MENU A MASKY