Školení OR-SYSTEM - MENU A MASKY

NÁZEV:OR-SYSTEM - MENU A MASKY
ČÍSLO:SG3-03
OKRUH:SG3 - Školení pro správce OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:OR-SYSTEM - MENU A MASKY
URČENÍ ŠKOLENÍ:Správce OR-SYSTEMu
CÍLE ŠKOLENÍ:Zvládnutí technik a nástrojů pro customizaci menu, modulů, tiskových výstupů a
ovládacích prvků OR-SYSTEMu.
POPIS TÉMAT:Nástroje pro editaci - povolené editory
Úprava menu OR-SYSTEMu
Seznámení s hierarchií a typy masek
Customizace tiskových výstupů
Úprava vzhledu a funkcionality dialogových programů
Tvorba a aplikace uživatelských poptextů
Customizace ovládacích prvků OR-SYSTEMu
Tvorba vlastního menu ikon
Tvorna speciálních tiskových formátů (DOC, RTF, PDF, XLS)
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu školených témat, v průběhu výkladu.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Kurz OR-SYSTEM - OBSLUHA (pro pokročilé)