Školení

NÁZEV:Komplexní školení správce
DÉLKA:5 dní
TERMÍN:11/22/2021 - 11/26/2021
MÍSTO KONÁNÍ:Moravská Třebová
URČENÍ ŠKOLENÍ:Správce OR-SYSTEMu, pověřený klíčový uživatel.
PROČ SE ZÚČASTNIT:Zvládnutí nástrojů pro ovládání OR-SYSTEM Open a pro jeho customizaci. Samostatné řízení provozu OR-SYSTEM Open.
CO NA VÁS ČEKÁ:1. den
a) Rozšířené ovládání pro správce systému
b) Přístupová práva a objektová ochrana
c) Instalace a systémová parametrizace OR-SYSTEM Open dle platformy
d) Datová struktura OR-SYSTEM Open
e) Tvorba vlastního menu

2. den
a) Seznámení s hiearchií a typy pohledů
b) Základní pravidla pro formuláře
c) Správa pohledů
d) Ovládání nástroje Designer

3. den
Nástroj Designer – pokračování
a) Úprava vzhledu a funkcionality pohledů
b) Ikony a barvy v browse
c) Práce s paletou objektů
d) Parametrizace objektů

4. den
JasperReports
a) Instalace a ovládání Jaspersoft Studio
b) Úvod do JDBC a Hibernate
c) Práce s elementy (Static Text, Text Field, Frame, Line, Barcode, Image, Chart, Datumové funkce, Java příkazy a funkce)
d) Nastavení parametrů jednotlivých elementů

5. den
JasperReports – pokračování
a) Formátování pomocí stylů
b) Subreporty
c) Výstupy do Excelu
d) Integrace reportů do menu OR-SYSTEM Open
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu školených témat, v průběhu výkladu.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Základní znalost problematiky ERP, základní ovládání OR-SYSTEM Open, základní znalosti o databázích.