Školení OR-SYSTEM - OBSLUHA

NÁZEV:OR-SYSTEM - OBSLUHA
ČÍSLO:SG3-02
OKRUH:SG3 - Školení pro správce OR-SYSTEMu
DÉLKA:1 den
CENA:3000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:OR-SYSTEM - OBSLUHA (pro pokročilé)
URČENÍ ŠKOLENÍ:Správce OR-SYSTEMu.
CÍLE ŠKOLENÍ:Zvládnutí nástrojů pro pokročilé ovládání menu a modulů OR-SYSTEMu. Seznámení s
programem pro přímou správu dat.
POPIS TÉMAT:Vstup a přístup do OR-SYSTEMu
Ovládání základního menu
Roletové ovládací menu
Menu funkčních ikon
Ovládání modulu
Tvorba filtrů OR-SYSTEMu
Ovládání programu pro přímou správu dat
Zadání tiskových programů
Ovládání prohlížeče tisků
Tvorba doprovodných textů
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu školených témat, v průběhu výkladu
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Základní znalost práce s počítačem. Žádné speciální vstupní znalosti.