Školení

NÁZEV:OR-SYSTEM - VÝROBA
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:3 dny
TERMÍN:11/13/2019 - 11/15/2019
MÍSTO KONÁNÍ:Moravská Třebová
URČENÍ ŠKOLENÍ:Výrobní dispečeři, plánovači výroby, mistři a ostatní pracovníci, podílející se
na plánování a řízení výroby.
CÍLE ŠKOLENÍ:Vytvořit předpoklady pro správné sledování a řízení výroby.
POPIS TÉMAT:Datová základna TPV
Datová základna výroby
Plánování materiálů a dílů
Tvorba výrobních zakázek
Výrobní dokumentace
Výdej materiálů a dílů do výroby
Hlášení spotřeby času
Odvádění dokončené výroby
Vyhodnocení výroby
Sledování nedokončené výroby
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Praktické procvičení:
1. tvorba zakázek a průvodní dokumentace
2. odvádění a hlášení výroby
3. vyhodnocení výroby
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA, OR-SYSTEM - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY - TPV