Školení

NÁZEV:OR-SYSTEM - KONFIGURÁTOR
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
TERMÍN:10/29/2019 - 10/30/2019
MÍSTO KONÁNÍ:Moravská Třebová
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci, kteří se zabývají kategorizací základních objektů v OR-SYSTEMu
(výrobek, materiál, skladové místo, zakázka apod.), pracovníci IT.
CÍLE ŠKOLENÍ:Definování jednotlivých objektů ke konfiguraci
Číselníky pro KFG
Tvorba konfigurátoru
Identifikace položek podle zvoleného konfigurátoru
POPIS TÉMAT:Představení konfigurátoru
Vlastnosti, sady, hodnoty
Vyjímky, defaulty
Sestavení vlastního konfigurátoru
Šablona, představitel
Představitelové makro
Vytváření nových položek
Využití konfigurátoru
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Vytvoření KFG a zakládání položek podle nového KFG.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Práce s grafickým OR-SYSTEMem