Školení OR-SYSTEM - OBCHOD - NOVINKY

NÁZEV:OR-SYSTEM - OBCHOD - NOVINKY
ČÍSLO:SG5-01
OKRUH:SG5 - doškolovací kurzy pro OR-SYSTEM
DÉLKA:1 den
CENA:3000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:sg5-02-s-obchod
URČENÍ ŠKOLENÍ:Kurz je určen pro odborné garanty zavádění oblasti Obchod ve firmě a pro ty, kteří již mají zkušenosti s realizací a provozem modulu a znají hlubší vazby.
CÍLE ŠKOLENÍ:Kurz je zaměřen na zvýraznění nových funkcí, nových postupů a možností oblasti Obchod. Dle struktury a v rámci možností jsou účastníci seznámeni se změnami v oblasti vývoje od nejstarší účastníky provozované verze OR-SYSTEMu. Součástí jsou i informace o plánu vývoje a připravovaných novinkách a rovněž konzultace k předané problematice a výměna zkušeností mezi zúčastněnými firmami.
POPIS TÉMAT:Změny v nové verzi OR-SYSTEMu a informace o změnách připravovaných.
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Ověření funkce novinek
VSTUPNÍ ZNALOSTI:SG4-05 - Prodej
SG4-03 - Nákup
SG4-02 - Skladování
Tříměsíční praxe v provozu modulů oblasti Obchod.