Školení OR-SYSTEM - ŘÍZENÍ A KONTROLA JAKOSTI

NÁZEV:OR-SYSTEM - ŘÍZENÍ A KONTROLA JAKOSTI
ČÍSLO:SG4-12
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:1 den
CENA:3000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:sg4-15-m-řízení jakosti
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci útvarů řízení jakosti se zaměřením na předpis kontrol, jejich
vyhodnocování a atesty.
CÍLE ŠKOLENÍ:Využití všech možností modulu pro podporu činnosti útvaru řízení jakosti a
tvorbu výstupních certifikátů z výsledků kontrol.
POPIS TÉMAT:Číselníky ŘKJ
Normy ŘKJ
Kontrolní listy
Odhlašování
Atesty
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Příklad tvorby kontrolního listu, předpis, odhlášení a tisk atestu.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:TPV, ŘÍZENÍ VÝROBY, KONFIGURÁTOR