Školení

NÁZEV:OR-SYSTEM - OBCHOD - PRODEJ
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:3 dny
TERMÍN:12/04/2019 - 12/06/2019
MÍSTO KONÁNÍ:Moravská Třebová
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci skladů, expedienti, pracovníci marketingového, obchodního a cenového
oddělení, účetní.
CÍLE ŠKOLENÍ:Zvládnutí všech funkcí OR-SYSTEMu pro podporu efektivního výkonu funkce
prodejního oddělení.
POPIS TÉMAT:Základní data a číselníky modulu PRODEJ
Prodejní ceny
Slevy
Prodejní nabídky
Prodejní objednávky, obchodní smlouvy
Expedice
Dodávky
Fakturace
Zaúčtování vydaných faktur
Statistiky a výkazy prodeje
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Zpracování obchodního případu.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA