Školení OR-SYSTEM - JasperReports

NÁZEV:OR-SYSTEM - JasperReports
ČÍSLO:SG3-11
OKRUH:SG3 - Školení pro správce OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:
URČENÍ ŠKOLENÍ:Kurz je určený pro správce OR-SYSTEMu, vedoucí výpočetních středisek, hlavní
informatiky, ev. klíčové uživatele systému, kteří potřebují vytvářet specifické výstupy z OR-SYSTEMu do formátu MS Office, OpenOffice, PDF.
CÍLE ŠKOLENÍ:Instalace a ovládání návrháře iReport
Vytváření reportů v tomto nástroji.
Integrace vytvořených reportů do menu a funkcí OR-SYSTEMu
POPIS TÉMAT:Příprava prostředí Java, iReport
Úvod do JDBC a Hibernate
Práce s elementy iReportu (Static Text, Text Field, Frame, Line, Barcode, Image, Chart, Datumové funkce, Java příkazy a funkce)
Subreporty
Výstupy do Excelu - seskupování
Samostatná cvičení
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Nastavení datasource, vkládání polí
parametry, static text, text field
Vložení úlohy do menu or systemu
Formátování pomocí stylů a elementu frame
Subreport
Barcode
Group
Vlastní šablona
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Základní znalosti o databázích - pojmy tabulka, sloupec ,view
Základní znalosti o datovém modelu OR-SYSTEMU - struktura tabulek ts, dka, dkx,
aka,akb,akc,az,rka,rkb,rkc,rkd,rza,rzb,rzc