Školení OR-SYSTEM - WORK SHOP PRO MANAGEMENT

NÁZEV:OR-SYSTEM - WORK SHOP PRO MANAGEMENT
ČÍSLO:SG3-01
OKRUH:SG3 - Školení pro správce OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:so3-01-d-work shop
URČENÍ ŠKOLENÍ:Vedoucí pracovníci na všech úrovních, kteří používají OR-SYSTEM.
CÍLE ŠKOLENÍ:Přehled o celkové architektuře a možnostech OR-SYSTEMu a způsobu jeho využití
se zaměřením na oblasti preferované konkrétním zákazníkem.
POPIS TÉMAT:Dekompozice a architektura OR-SYSTEMu
Možnosti parametrizace systému
Uživatelské rozhraní, ovládání, tvorba výstupů
Preferované oblasti u zákazníka - např.:
Obchodní případ
Jádro systému
Prodej
Nákup
Skladování
Konstrukce a technologie
Kalkulace
Výroba
...
Diskuse k návrhu řešení
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Praktické ukázky v rámci jednotlivých kapitol.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Základní znalost práce s počítačem a funkcí ERP systémů. Znalost firemních
procesů a potřeb na tyto procesy.