Školení OR-SYSTEM - OBCHOD - PRODEJ

NÁZEV:OR-SYSTEM - OBCHOD - PRODEJ
ČÍSLO:SG4-03
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:3 dny
CENA:9000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:so4-05-d-prodej
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci skladů, expedienti, pracovníci marketingového, obchodního a cenového
oddělení, účetní.
CÍLE ŠKOLENÍ:Zvládnutí všech funkcí OR-SYSTEMu pro podporu efektivního výkonu funkce
prodejního oddělení.
POPIS TÉMAT:Základní data a číselníky modulu PRODEJ
Prodejní ceny
Slevy
Prodejní nabídky
Prodejní objednávky, obchodní smlouvy
Expedice
Dodávky
Fakturace
Zaúčtování vydaných faktur
Statistiky a výkazy prodeje
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Zpracování obchodního případu.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA