Školení

NÁZEV:OR-SYSTEM - TPV DLE KONFIGURÁTORU
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
TERMÍN:10/24/2019 - 10/25/2019
MÍSTO KONÁNÍ:Moravská Třebová
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci, kteří se zabývají tvorbou TPV nad výrobky zakládanými konfigurátorem.
CÍLE ŠKOLENÍ:Princip tvorby TPV dle konfigurátoru
Vytvoření představitelového TPV
Tvorba maker pro TPV
Generování konkrétního TPV
POPIS TÉMAT:Konfigurované položky a materiály
Postup tvorby TPV dle konfigurátoru
Vliv konfigurátoru na TPV
Založení kusovníku představitele konfigurátoru
Makra pro pozice kusovníku
Vazební tabulky vlastností pro představitelové komponenty
Založení operací postupu představitele konfigurátoru
Makra pro operace postupu
Generování konkrétního TPV
Změny TPV dle konfigurátoru
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu probraného učiva - vytvoření konkrétního TPV.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Standardní TPV, KONFIGURÁTOR, MAKRA - doporučeno