Školení OR-SYSTEM - OBCHOD - NÁKUP

NÁZEV:OR-SYSTEM - OBCHOD - NÁKUP
ČÍSLO:SG4-02
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:so4-03-d-nákup
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci zásobování, nákupu a vedoucí skladů.
CÍLE ŠKOLENÍ:Naučit se sledovat potřeby, stavy a toky zásob, výběr a vyhodnocování
dodavatelů.
POPIS TÉMAT:Základní data a číselníky modulu Nákup
Nákupní ceny
Plánování zásob - vznik požadavků na nákup, disponibilita zboží, regulace stavu
zásob
Zpracování požadavků na nákup materiálu
Nákupní objednávky - tvorba kupních smluv
Rámcové nákupní objednávky
Schvalovací řízení nákupní objednávky
Nákup - příjem
Zaúčtování přijaté faktury
Vyhodnocení nákupu
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rámci školené problematiky.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA