Školení OR-SYSTEM - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY - TPV

NÁZEV:OR-SYSTEM - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY - TPV
ČÍSLO:SG4-04
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:so4-06-d-tpv
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci technické přípravy výroby.
CÍLE ŠKOLENÍ:Stanovování plánovaných časových a materiálových norem pro jednotlivé výrobky.
Vytváření optimálních technologických postupů výroby. Tvorba přesných podkladů
pro kalkulace a ceny.
POPIS TÉMAT:Správa základních souborů
Stroje
Nářadí
Kalendář
Katalog operací
Technologické postupy
Kusovníky - spotřební normy
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu probírané problematiky.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA