Školení OR-SYSTEM - VÝROBA - NOVINKY

NÁZEV:OR-SYSTEM - VÝROBA - NOVINKY
ČÍSLO:SG5-02
OKRUH:SG5 - doškolovací kurzy pro OR-SYSTEM
DÉLKA:1 den
CENA:3000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:sg5-04-s-výroba
URČENÍ ŠKOLENÍ:Odborní garanti zavádění oblasti Výroba do provozu ve firmě a zkušení uživatelé
výrobních modulů.
CÍLE ŠKOLENÍ:Zvýraznění nových funkcí, nových postupů a možností modulů oblasti Výroba.
Seznámení se změnami v oblasti od předchozí verze provozované zúčastněnými
firmami. Informace o plánu dalšího vývoje a připravovaných novinkách a výměna
zkušeností mezi účastníky kurzu.
POPIS TÉMAT:Změny v nové verzi OR-SYSTEMu a informace o změnách připravovaných.
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Ověření funkce novinek.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:SG4-06 - OR-SYSTEM - TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
SG4-07 - OR-SYSTEM - KALKULACE
SG4-08 - OR-SYSTEM - VÝROBA
Minimálně tříměsíční praxe v provozu výrobních modulů OR-SYSTEMu.