Školení

NÁZEV:OR-SYSTEM - OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:1 den
TERMÍN:10/14/2019 - 10/14/2019
MÍSTO KONÁNÍ:Moravská Třebová
URČENÍ ŠKOLENÍ:Vedoucí pracovníci výroby (mistři, dispečeři výroby), kteří se zabývají tvorbou
výrobních plánů, tvorbou dílenských plánů a zadáváním výrobních dávek pro
výrobní střediska, operátoři výroby a mistři
CÍLE ŠKOLENÍ:Spolehlivě zvládnout:
Sestavení vazeb mezi obchodním plánem a výrobními zakázkami.
Stanovení dílenského plánu.
Tvorbu zásobníku práce a adresných výrobních dávek.
Přidělování práce pro konkrétního pracovníka (četu, skupinu).
Odvádění hotové práce.
POPIS TÉMAT:Správa základních souborů
Zásobník práce
Přidělení práce
Odvádění operací – zpětné hlášení
Tvorba stromu zakázek – vazby mezi zakázkami
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu probraného učiva.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA, OR-SYSTEM - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY - TPV, OR-SYSTEM -
VÝROBA