Školení OR-SYSTEM - KALKULACE

NÁZEV:OR-SYSTEM - KALKULACE
ČÍSLO:SG4-05
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:so4-07-d-kalkulace
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci ekonomiky, obchodu a výroby, zabývající se výpočty plánových
kalkulací, stanovením nákladů výrobku, cenotvorbou, a vyhodnocující ekonomiku
výroby
CÍLE ŠKOLENÍ:Proškolení možností stanovení plánovaných nákladů na výrobek (materiál, mzdy,
režijních, fixní a variabilní náklady výrobních zdrojů) - plánová kalkulace.
Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobní zakázku - operativní a
výsledná kalkulace zakázky.
Oceňování rozpracované výroby a stavu skladů kalkulací.
Podklady pro tvorbu ceny a vlastní tvorba ceny.
POPIS TÉMAT:Správa základních souborů
Organizační struktura firmy
Práce s režiemi, stanovení výše režií, fixní a variabilní náklady
Plánové kalkulace
Operativní kalkulace
Výsledné kalkulace
Vyhodnocení výroby v plánových kalkulacích
Ocenění skladu v plánových kalkulacích
Tvorba ceny (skladové, prodejní) a podklady pro přecenění
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu probírané látky.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA, OR-SYSTEM - TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY - TPV