Školení OR-SYSTEM - KOMPLEXNÍ ŠKOLENÍ SPRÁVCE

NÁZEV:OR-SYSTEM - KOMPLEXNÍ ŠKOLENÍ SPRÁVCE
ČÍSLO:SG2-01
OKRUH:SG2 - Komplexní školení správce OR-SYSTEMu
DÉLKA:5 dní
CENA:15000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:OR-SYSTEM - OBSLUHA, OR-SYSTEM - PROVOZ, OR-SYSTEM - MENU A MASKY
URČENÍ ŠKOLENÍ:Správce OR-SYSTEMu, pověřený klíčový uživatel.
CÍLE ŠKOLENÍ:Zvládnutí nástrojů pro ovládání OR-SYSTEMu a pro jeho customizaci. Samostatné
řízení provozu OR-SYSTEMu v daném operačním prostředí.
POPIS TÉMAT:Rozšířené ovládání pro správce systému
Program pro přímou správu dat
Instalace a systémová parametrizace OR-SYSTEMu dle platformy
Datová struktura OR-SYSTEMu
Přístupová práva a objektová ochrana
Tvorba vlastního menu OR-SYSTEMu
Úprava obsahu tiskových výstupů dle potřeby uživatele
Nástroje pro parametrizaci modulů OR-SYSTEMu
Změna vzhledu a funkcionality oken v modulech OR-SYSTEMu
Tvorba vlastních uzavřených seznamů
Distribuované a uživatelské ikony
Customizace ovládacích prvků
Tvorba a ovládání výběrových filtrů OR-SYSTEMu, filtr podbarvení
Tiskové výstupy z OR-SYSTEMu v různých formátech
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu školených témat, v průběhu výkladu.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Základní znalost problematiky ERP. Základní ovládání OR-SYSTEMu. Základy
ovládání nástrojů operačního systému dle platformy.