Školení

NÁZEV:OR-SYSTEM - ROZVRHOVÁNÍ KAPACIT
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
TERMÍN:11/18/2019 - 11/19/2019
MÍSTO KONÁNÍ:Moravská Třebová
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci výroby, kteří se zabývají kapacitami výroby a plánováním výrobních
operací.
CÍLE ŠKOLENÍ:Využití OR-SYSTEMu pro zaplánování operací tak, aby výrobní zdroje byly co
nejefektivněji využity. Zkrácení průběžné doby výroby a splnění požadavků
zákazníka z hlediska termínů a množství.
POPIS TÉMAT:Parametry bilancování kapacit
Parametry výrobních zdrojů
Kalendáře výrobních zdrojů
Zaplánování zakázek
Vyhodnocení zaplánování
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:nastavení parametrů pro zdroje
vygenerování kalendářů pro zdroje
zaplánování a vyhodnocení zakázek
VSTUPNÍ ZNALOSTI:TPV, řízení výroby.