Školení OR-SYSTEM - EXCEL MANAGER (pro pokročilé)

NÁZEV:OR-SYSTEM - EXCEL MANAGER (pro pokročilé)
ČÍSLO:SG3-05
OKRUH:SG3 - Školení pro správce OR-SYSTEMu
DÉLKA:1 den
CENA:3000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:sg4-14-m-excel manager
URČENÍ ŠKOLENÍ:Klíčoví uživatelé OR-SYSTEMu, kteří chtějí vytvářet uživatelsky definované
výstupy OR-SYSTEMu v Excelu.
CÍLE ŠKOLENÍ:Schopnost definovat vlastní export a transformovat jej do podoby úlohy v EXCEL
MANAGERu.
POPIS TÉMAT:Základní možnosti využití EXCEL MANAGERu
Ovládání EXCEL MANAGERu
Práce s nápovědou
Přístupová práva
Vysvětlení vazeb mezi datovými tabulkami
Tvorba exportních úloh a varianty spouštění
Definice šablony
Kontingenční tabulka a její modifikace
Využití maker
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:V rozsahu probíraného učiva.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:OR-SYSTEM - OBSLUHA