Školení OR-SYSTEM - OBCHOD - SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

NÁZEV:OR-SYSTEM - OBCHOD - SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ČÍSLO:SG4-01
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:2 dny
CENA:6000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:elektronická dokumentace v OR-SYSTEMu
URČENÍ ŠKOLENÍ:Pracovníci skladů, expedic, prodeje, výroby, nákupu, ekonomických a cenových
oddělení.
CÍLE ŠKOLENÍ:Seznámení s konkrétními postupy transakcí se zásobami a jejich evidencí a
vyhodnocováním.
POPIS TÉMAT:Založení a parametrizace skladu
Sklady s řízeným umístěním
Přístupy a sklady
Tvorba skladových kontací
Pojmy: skladové místo, kusové skladové místo
Metody řízení cen
Skladové pohyby adresné a neadresné
Výdej a přesun FIFO metodou
Vyhodnocování zásob
Náležitosti měsíční uzávěrky
Skladová inventura
Využití čárových kódů ve skladování
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Procvičování základních operací v rámci školené problematiky.
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Základní ovládání OR-SYSTEMu.