Školení OR-SYSTEM - MAKRA

NÁZEV:OR-SYSTEM - MAKRA
ČÍSLO:SG4-11
OKRUH:SG4 - Školení modulů OR-SYSTEMu
DÉLKA:1 den
CENA:3000,-- Kč (bez DPH)
DOKUMENTACE:
URČENÍ ŠKOLENÍ:Školení je určeno správcům systému, klíčovým uživatelům, kteří parametrizují systém a pracovníkům používajícím TPV dle konfigurátoru a tvorbu KFG.
CÍLE ŠKOLENÍ:Princip práce s makry
Zvládnutí editoru maker
Použití maker v maskách pro dialogové a tiskové programy
Spouštění tisku z dialogových programů
Další použití maker - makro nad představitelem, TPV
POPIS TÉMAT:Princip práce s makry
Implementace makra
Pořizování maker, editor maker
Distribuovaná makra, podmakra
Aplikace maker
- použití makra pro zobrazení výpočtové položky
- plnění atributu tabulky
- výpočtové položky do tiskových sestav
- spouštění tiskových sestav z dialogu
- kontrola makrem před zápisem věty
- spuštění funkcí po zápisu věty
- databázové funkce
Speciální funkce, novinky
PRAKTICKÁ CVIČENÍ:Příklady na makra (zvládnutí editoru) a úpravy tiskových a dialogových masek, kontrola před zápisem
VSTUPNÍ ZNALOSTI:Práce s grafickým OR-SYSTEMem, MENU a MASKY